+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 21 грудня 2018

Відбувся захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 208 - "Агроінженерія"

  12, 17, 18 і 19 грудня 2018 на кафедрі агроінженерії інженерно-технологічного факультету проводився захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" освітнього рівня "Магістр".

  Щодо проведення захисту дипломних робіт студентів слід відзначити, що теми робіт відповідали актуальним проблемам спеціальності агроінженерія та були направлені на збільшення об’ємів виробництва сільськогосподарської продукції шляхом удосконалення технологій та відповідних машин і обладнання, покращення якості продукції, підвищення рівня механізації виробництва, зменшення собівартості продукції й забезпечення її прибутковості.

  Виробничу практику студенти проходили на відомих агрофірмах.

  Дипломні роботи були виконані на основі даних, зібраних на діючих підприємствах агропромислового виробництва, у провідних наукових установах і навчальних закладах, що дозволило здійснити удосконалення технологій та засобів механізації та забезпечило актуальність відповідних робіт.

  Під час захисту інженерних рішень, представлених у дипломних роботах, студенти в переважній більшості продемонстрували вміння володіти матеріалом з нормативно-технічних документів і наукової літератури, останніх досягнень виробництва та проводити науково-дослідну роботу.

  Студенти-випускники на захисті продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін. Вони вміють аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислять. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає поставленим вимогам.

  В результаті захисту, найбільш якісно, як відзначила Екзаменаційна комісія, виконали роботи студенти Шикітка С.О. на тему «Обґрунтування параметрів роботи газодизельного трактора МТЗ-80 при основному обробітку ґрунту» під керівництвом ст. викладача Шевчука В.В., Очеретний В.Л. на тему «Дослідження стану головки блока циліндрів двигунів та розробка пристрою для виконання ремонтних робіт» під керівництвом доцента Лісового І.О. та Рачинський А.А. на тему «Дослідження регулятора швидкості дизелів колісних тракторів» під керівництвом доцента Пушки О.С. (денна форма навчання) та студенти Малеєв О.В. на тему «Обґрунтування параметрів дизельного знаряддя для основного пошарового обробітку ґрунту» під керівництвом доцента Дідура В.В. та Гук І.В. на тему «Обґрунтування параметрів роботи зернозбиральних комбайнів в ТОВ «Агро-Астра» Немирівського району Вінницької області» під керівництвом професора Войтюка В.Д. (заочна форма навчання).

  Також Екзаменаційна комісія рекомендувала до впровадження у виробництво роботи студентів Лелюка В.О. на тему: «Обґрунтування діагностичних параметрів паливної апаратури» та Скрипника І.В. на тему «Підвищення ефективності використання тракторів класу 30 кН в складі ґрунтообробних агрегатів» - денна форма навчання і роботи студентів Гоготи В.М. на тему: «Обґрунтування оптимальних режимів роботи трактора класу 20 кН в складі ґрунтообробних агрегатів» та Ярошенка Н.О. на тему «Дослідження способів виробництва електричної енергії з сонячного випромінювання» - заочна форма навчання.

  Рішенням Екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт,  випускникам 2018 року інженерно-технологічного факультету, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили дипломні роботи, присвоїти кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю 208 «Агроінженерія» з видачею їм диплома встановленого зразка.

  По денній формі навчання всього видати 28 дипломів, з них 1 диплом з відзнакою Поліщуку Р.В. та по заочній формі навчання - видати 13 дипломів, з них 1 диплом з відзнакою Малеєву О.В.

  Вітаємо студентів зі спеціальності 208 - "Агроінженерія" з успішним захистом дипломних робіт!

  Бажаємо успіхів та ефективно реалізувати здобуті знання в процесі трудової діяльності!

Матеріали