+38 (04744) 3-44-61
Меню

Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми "Агроінженерія", ОР "Бакалавр", спеціальність 208 "Агроінженерія"

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (16-18.02.2021р.)

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія», спеціальність 208 "Агроінженерія", освітній рівень "Бакалавр", 2020 р.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму "Агроінженерія", спеціальність 208 "Агроінженерія", освітній рівень "Бакалавр".

Звіт про оцінювання здобувачами вищої освіти спеціальності "Агроінженерія" якості проведення освітнього процесу в Уманському НУС 

Звіт про оцінювання задоволеності НПП кафедри агроінженерії рівнем організації освітнього процесу в Уманському НУС 

Відео 1: Матеріально-технічне забезпечення.

Відео 2: Інфраструктура Уманського НУС.

Відео 3: Інфраструктура Уманського НУС (загальноуніверситетська презентація).

Відео 4: Відкриття лабораторії ELVORTI.

Відео 5: Матеріальна база навчально-виробничого відділу.