+38 (04744) 3-44-61
Меню

Пушка Олександр Сергійович

Пушка Олександр Сергійович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: декан інженерно-технологічного факультету, доцент кафедри агроінженерії
Контактний телефон: Тел. (04744) 3-44-61
Email: E-mail: pushka79@ukr.net

 

Пушка Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 19 лютого 1979 року у м. Умань Черкаської області. Упродовж 1986-1996 р.р. навчався у ЗОШ №9 м. Умань. З 1996р. по 2001р. навчався на факультеті механізації сільськогосподарського виробництва Дніпропетровського державного аграрного університету та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

У 2001році почав працювати в ТОВ ПМТЗ «Агрокомплект» на посаді технічного фахівця відділу по реалізації запасних частин.

З листопада 2001 року зарахований на посаду асистента кафедри тракторів і автомобілів Уманської державної аграрної академії. У 2002 році зараховано аспірантом денної форми навчання із спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Полтавської державної аграрної академії.

З 2008 року виконував обов’язки заступника декана інженерно-технологічного факультету із заочної форми навчання.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом» в Національному транспортному університеті м. Київ за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки

У серпні 2009 року призначено на посаду декана інженерно-технологічного факультету.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри тракторів, автомобілів та ремонту машин Уманської ДАА.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації (Уманський національний університет садівництва) складає 18 років.

Читає лекції та проводить лабораторні і практичні заняття з курсів:

– трактори і автомобілі;

– паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;

– біопалива та інші альтернативні джерела енергії.

Бере участь у міжнародних і вітчизняних симпозіумах, семінарах та наукових конференціях.

Продовжує займатись науковими дослідженнями з поліпшення паливної економічності дизелів та механізації процесів з обробітку ґрунту.

Є автором понад 60 наукових праць, серед яких 1 підручник, 2 навчальних посібники, 1 довідник, 2 монографії, 14 патентів на винаходи.