+38 (04744) 3-44-61
Меню

Спеціальності

Агроінженерія (освітня програма

Агроінженерія (освітня програма "Агроінженерія")

Після закінчення навчання фахівці спеціальністю „Агроінженерія” обіймають інженерні посади: головного інженера в агропромисловому виробництві; інженера з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації машинно-тракторного парку; інженера з охорони праці; завідувача ремонтною майстернею; завідувача пунктом технічного обслуговування; завідувача обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу; інженера-механік з механізації виробничих процесів у тваринництві тощо.

Харчові технології (освітня програма

Харчові технології (освітня програма "Харчові технології")

Модернізація вітчизняних підприємств переробної і харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребують кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Випускники спеціальності „Харчові технології” обіймають керівні посади на плодоконсервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясомолочних, лікеро-горілчаних заводах, а також можуть працювати технологами, начальниками цехів, зав. лабораторіями, головними інженерами, директорами елеваторів, борошномельних, круп'яних, комбікормових заводів, хлібозаводів, кондитерських і макаронних виробництв.

Харчові технології (освітня програма

Харчові технології (освітня програма "Технології харчування")

За освітньою програмою проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі технології харчування з поглибленими знаннями, уміннями проведення наукових досліджень технологічних процесів, здатністю розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми в сфері ресторанного господарства.

Харчові технології (освітня програма

Харчові технології (освітня програма "Технології зерна та зернопродуктів")

За освітньою програмою проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі харчових технологій з поглибленими знаннями, уміннями проведення наукових досліджень технологічних процесів, здатністю розв'язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати складні виробничі ситуації, проводити моніторинг та менеджмент технологічних процесів підприємств зернопереробної галузі.