+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 23 червня 2023

Історія розвитку

       Витоки  факультету сягають з 1859 року, коли було створено лабораторію з переробки плодоовочевої продукції при Головному училищі садівництва. В цьому ж році відбувається закладання помологічного саду, що нараховував 350 сортів яблунь, 250 – груш, 40 – слив, 50 – вишень і черешень вітчизняних і закордонних сортів. Для вивчення якості продукції та можливості її переробки на різні види створюється відповідна технічна база і наукова лабораторія. В ній під керівництвом академіка В.В. Пашкевича, який працював в училищі з 1885 до 1892 року, викладачі разом з учнями розробляли технологію виробництва плодово-ягідних вин, соків, різноманітної  продукції, консервованої цукром, сушених плодів. На основі отриманих результатів наукових і виробничих експериментів в училищі був побудований перший в Росії цех плодово-ягідних вин, вироблених за  новими технологіями. 

Перша виноробка

      Вже в 1870 році за пропозицією Уманського училища було узаконене виробництво вина з плодів і ягід. До цього часу в Росії виробництво вина з плодів вважалось фальсифікацією, тому що при його виготовленні, в соки дозволялось додавати цукор для підвищення солодкості соків та воду для зменшення кислотності і екстрактивності готового продукту. В період з 1906 до 1911 року було виготовлено 26637 пляшок вина, головним чином, десертного.

        В 1908 році в училище приїхав М.Е. Сафронов, запрошений читати курс лекцій з технології виноробства і мікробіології. Поряд з ним працював А.В.  Петцельт, який удосконалив технологію виготовлення плодово-ягідних вин. П.Г. Шитт займався питаннями сушіння плодів та овочів, контролював і вивчав різні види сушарок. Сушені сливи, вироблені в господарстві, конкурували на світовому ринку з сочинським чорносливом. Разом з П.Г. Шиттом працювала М.І. Міхневич, яка займалась технологіями варення, джему, цукатів.

        В 1911 році управляючий учбового господарства, викладач П.Г. Шитт їздив за кордон і привіз удосконалене обладнання для переробки: дробарки для плодів, кісточковибивну машину, преси різних конструкцій, фільтри.

        У 1921 році відновлено роботу лабораторії по технології виноробства і створено лабораторія по розробці технології переробки плодів та овочів, на основі яких у 1926 році було відкрито кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів. Очолив кафедру учень відомого професора Ф.В. Церевітінова доцент В.В. Сицінський. Він організував широку мережу пунктів по виготовленню сульфітованих напівфабрикатів з суниці та солених корнішонів і відвантаження їх за кордон для отримання потрібної країні валюти. Основними працівниками на цих пунктах працювали 27 випускників інституту .

        Враховуючи велику потребу в технологах, на базі кафедри технології організовується технологічний факультет, який мав готувати інженерів-технологів харчової промисловості. Деканом факультету був випускник Уманського технікуму С.С. Рубін. Завідував кафедрою В.В. Сицінський який читав курси з технології консервування та холодильної техніки. 

С.С. Рубін

       У 1931 році Уманський інститут реорганізується у вузько профільний плодово-ягідний інститут. В зв’язку з цим студентів технологічного факультету переведено до Київського інституту харчової промисловості. До цього часу інститут все ж таки підготував і випустив 72 технологи.

        Після Великої Вітчизняної війни поновлено роботу кафедри технології,  яка розміщувалась в приміщеннях виноробного цеху учгоспу. В цей час на кафедрі працювали А.І. Корабльов (зав. кафедрою), викладачі Б.С. Трофименко, М.Й. Прокопенко, а з 1943 року випускники – А. Міщенко, В.І. Черевань, В.О. Ніколаєвський.

        16 квітня 1970 року на базі плодоовочевого факультету відкрито технологічне відділення й кафедру технології зберігання і переробки плодів та овочів, яка функціонує і до цього часу на інженерно-технологічному факультеті.

        У 1999 році вперше серед аграрних вищих навчальних закладів України була відкрита спеціальність „Технологія зберігання і переробки плодів та овочів”. Продовженням розвитку  в 2004 році стало відкриття спеціальності „Технологія зберігання і переробки зерна”, а в 2007 році відкрито новий напрям „Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”.

        Як самостійний структурний підрозділ інженерно-технологічний факультет створений у 2006 році. Значний вклад у розвиток факультету вклали декани: В.М. Гіджеліцький (2006-2008 рр.), Ю.В. Коларьков (2008-2009 рр.) та О.С. Пушка (з 2009 р. і по цей час).

                                                            

                       В.М. Гіджеліцький                     Ю.В. Коларьков                             О.С. Пушка       

       Тривалий час на факультеті працювали: Скрипник В.В., Ніколаєвський В.О., Харітонов О.А., Дедікова М.К., Бабешко Р.В., Воєводін В.В., Палій С.С., Бардіж Н.І., Янішевська Т.А., Шамотієнко Г.Д., Рубан П.А., Сінгур М.К., Сінгур Л.Ф., Дрозденко Ю.Д., Леонтьєв Г.Й., Черненко Г.П., Ольховський Л.Г., Хвиля К.С., Беззубенко С.Н., Менченко О.П., Кавцевич С.М., Яценко А.О., Перебетюк О.О., Головчук А.Ф., Марченко В.І., Гончаренко П.В., Гайдай Г.С., Казанюк Б.М., Кліщук В.І., Руденко Л.Д., Кислиця А.М. та інші.

       До складу факультету входять кафедри: харчових технологій; агроінженерії; прикладної інженерії і охорони праці; математики і фізики. У розпорядженні кафедр спеціалізовані та науково-дослідні лабораторії, які мають сучасне матеріально-технічне забезпечення.

       Значний вклад у підготовку високопрофесійних спеціалістів вносять доктори наук: Заморська І.Л., Любич В.В., Осокіна Н.М., Токар А.Ю.; доценти Пушка О.С., Войтік А.В., Лісовий І.О., Кравченко В.В., Дідур В.В., Кутковецька Т.О., Шевчук М.В., Шевчук В.В., Василишина О.В., Калайда К.В., Чернега О.А., Євчук Я.В., Новіков В.В., Дрозд О.О., Желєзна В.В., Герасимчук О.П., Костецька К.В., Єремеєва О.А., Березовський А.П., Кепко О.І., Трус О.М., Прокопенко Е.В.,  Ковальов Л.Є., Побережець І.І.; старші викладачі Гнатюк М.Г., Худік Л.М. та інші.

        Нині на інженерно технологічному факультеті, який акредитований за ІV рівнем, здійснюється підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів зі спеціальностей:

        181 – Харчові технології

За програмами підготовки:

- харчові технології;

- технології зерна та зернопродуктів;

- технології харчування.

        208 – Агроінженерія

        Випускники інженерно-технологічного факультету відзначаються високим рівнем професійної підготовки, комунікабельністю, великою працелюбністю, здатні формувати позитивний психологічний клімат в трудових та науково-дослідних колективах, а тому після закінчення навчання всі вони працевлаштовуються.

        Відомо, що в умовах сьогодення найдефіцитнішими є технічні спеціальності. Тому отримані на факультеті знання та професійні навички є гарантом реальної перспективи подальшого професійного зростання, матеріальної стабільності та добробуту.