+38 (04744) 3-44-61
Меню

Кафедри

КАФЕДРА АГРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Сучасний дизайн аудиторій, чистота і затишок приміщень, технічне обладнання, фонд підручників, який налічує понад 2 тисячі примірників, та найголовніше – висококваліфікований і працездатний викладацький склад кафедри забезпечують належний рівень навчання студентів і виховання майбутніх фахівців аграрного профілю

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Кафедра технології зберігання і переробки плодів та овочів готує фахівців за спеціальністю 8.05170107 - «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за ОКР – бакалавр, спеціаліст, магістр. Випускники цього напряму можуть працювати на консервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясо-молочних, макаронних, лікеро-горілчаних, зернопереробних, кондитерських заводах, елеваторах, холодильниках, комбікормових заводах, крупоцехах

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Витоки історії кафедри технології зберігання і переробки зерна мають майже 170-річну історію та пов’язані з проблемою раціонального зберігання сільськогосподарської продукції. Вагомий внесок педагогів зі зберігання і переробки продукції рослинництва та попит народного господарства у фахівцях цього напряму призвели до створення у 1926 р. кафедри технології зберігання і переробки плодів та овочів, а в 1931 р. – технологічного факультету.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра прикладної інженерії створена згідно з наказом ректора № 293 від 04.07.2001 р. для забезпечення підготовки спеціалістів зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і спеціаліста, але створення матеріально-технічної та методичної бази кафедри почалося набагато раніше.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ

Кафедра математики і фізики є структурним підрозділом інженерно-технологічного факультету. Забезпечує викладання фізико-математичних дисциплін на всіх факультетах Уманського національного університету садівництва.