+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 13 вересня 2018

План наукової роботи

  План  наукової роботи факультету на 2018-2019 навчальний рік

п/п

Вид роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Оновлення стендів з наукової роботи на кафедрах факультету

вересень 2018 р.

Завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

2

Оновлення інформації на сайті УНУС про наукову роботу на факультеті

 

жовтень 2018 р.

Декан, завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

3

Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

листопад

2018 р.

Завідувачі випускових кафедр, заступник декана з наукової роботи

4

Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Харчові технології та інженерія» та «Процеси, машини та обладнання АПК»

березень

2019 р.

Завідувачі випускових кафедр, заступник декана з наукової роботи

5

Проведення міжвузівської наукової студентської конференції

 

березень 2019 р.

Декан, завідувачі ка-федр, заступник декана з наукової роботи

6

Випуск збірника наукових студентських праць

квітень

2019 р.

Завідувачі кафедр, заступник декана з наукової роботи

7

Заслуховування звіту аспірантів 1, 2, 3 років навчання про проведену роботу на засіданні вченої ради факультету.

квітень 2019 р.

Декан, наукові керівники, заступник декана з наукової роботи

8

Підготовка і участь студентів-переможців І етапу олімпіади в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Харчові технології та інженерія»

квітень 2019 р.

Декан, завідувачі випускових кафедр, заступник декана з наукової роботи

9

Заслуховування звіту керівників студентських гуртків по кожній кафедрі

 

травень 2019 р.

Керівники студент-ських гуртків, заступник декана з наукової роботи

10

Звіт керівника міжкафедрального наукового семінару на засіданні вченої ради факультету про виконання плану наукової роботи аспірантами.

Травень-червень 2019 р.

Голова міжкафед-рального наукового семінару, заступник декана з наукової роботи