+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 06 квітня 2022

Кафедра агроінженерії

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації агропромислового виробництва освітніх рівнів «Молодший бакалавр», «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форми навчання.   

Сьогодні на кафедрі викладається понад 30 навчальних дисциплін, а також здійснюється підготовка водіїв категорії «В». У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, комп’ютеризовані класи, спеціалізовані лабораторії, а також сільськогосподарські машини та обладнання, призначені для виконання різних механізованих технологічних операцій у виробництві сільськогосподарської продукції.  

пров. Інтернаціональний, 1, м. Умань, Черкаської обл., 20305

+38 (04744) 3-98-37, 3-98-93

Кафедра агроінженерії