+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 19 лютого 2020

Кафедра технологій харчових продуктів

Кафедра технологій харчових продуктів готує фахівців за спеціальністю 181 "Харчові технології" за ступенями вищої освіти – бакалавр,  магістр.

Випускники кафедри технологій харчових продуктів можуть працювати на консервних, виноробних, пивоварних, спиртових, м’ясо-молочних,  лікеро-горілчаних,   холодильниках  на посадах:  керівника підприємства, головного інженера,  головного технолога,  завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, начальника цеху, начальника зміни, майстра, інженера-хіміка, мікробіолога, викладача середніх і вищих навчальних закладів, наукового співробітника проектних та науково-дослідних установ.

За роки існування кафедра підготувала понад 700 інженерів-технологів, в тому числі більше 300 без відриву від виробництва. Випускники успішно працюють на різних вищезазначених посадах харчових підприємств. 

Фахівець сучасного рівня – це не лише професіонал широкого технологічного й інженерного профілю, який володіє знаннями з прикладної математики, інженерної графіки, матеріалознавства, теплотехніки, загальної і спеціальної технологій харчових виробництв, а досконало розуміється на тонкощах будови та роботи обладнання  у виробництві харчових продуктів. 

Ділові ігри, круглі столи, диспути, заняття в умовах виробництва – ось далеко не повний перелік ефективних форм навчання, які формують майбутнього фахівця. У складі факультету – два комп’ютерних класи, які мають сучасні навчальні програми інженерного спрямування.

Студентам надана можливість доступу до сучасних засобів інформаційного забезпечення через мережу Інтернет.

Випускники нашого університету відзначаються високим рівнем професійної підготовки, комунікабельністю, великою працелюбністю, вони здатні формувати позитивний психологічний клімат у трудових та науково-дослідних колективах, творчо мислити та запроваджувати інновації, направлені на забезпечення конкуретоспроможності, підвищення якості та безпечності харчових продуктів з урахуванням вимог сьогодення.

вул. Інститутська, 1 (корпус 1, поверх 1)

+38(04744)3-31-99

Кафедра технологій харчових продуктів