+38 (04744) 3-44-61
Меню

Лісовий Іван Олександрович

Лісовий Іван Олександрович Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана інженерно-технологічного факультету із практичної роботи, доцент кафедри агроінженерії

 

У 2004р. закінчив Кіровоградський національний технічний університет отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка, отримав диплом з відзнакою.

2004 - 2005рр. – робота на ВАТ «Червона зірка» майстром в машино складальному цеху № 24, а потім інженером-конструктором в спеціалізованому конструкторському бюро та паралельно навчався в магістратурі у Кіровоградському національному технічному університеті та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію магістра з механізація сільського господарства, отримав диплом з відзнакою.

2005 - 2008рр. – навчався в очній аспірантурі за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» У 2013р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 23.073.01 Кіровоградського національного технічного університету із темою дисертації «Обґрунтування параметрів сошника для прямої сівби».

2008 - 2014рр. – працював на кафедрі сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету (спеціалістом, спеціалістом першої категорії, завідувачем лабораторіями та за сумісництвом асистентом).

2014р – старший викладач кафедри процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва.

Тематика наукової роботи: «Аналіз та оптимізація механізованих процесів в агропромисловому виробництві під час взаємодії робочих органів з поверхнею поля».

В теперішній час працює над вирішенням масштабної проблеми в технології посіву-підвищенням продуктивності посівних машин з одночасним збереженням якості сівби, надійності механізмів і деталей сівалок та над створенням двигунів внутрішнього згорання, які сприймають детонаційну потужність та відмову від колінчастого валу.

Опубліковано 19 наукових праць та 4 патенти на корисну модель.