+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 08 вересня 2023

Харчові технології (освітня програма "Технології зерна та зернопродуктів")

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації. Підготовка професіоналів та управлінців підприємств зернопереробної промисловості з поглибленими знаннями та вміннями предметної області, які здатні, застосовуючи сучасне лабораторне та/або технологічне устаткування, базове та/або спеціалізоване програмне забезпечення, з науковим підходом ефективно вирішувати складні виробничі ситуації, проводити моніторинг та менеджмент технологічних процесів підприємств зернопереробної галузі. 

Особливості програми. Програма орієнтована на підготовку професіоналів у сфері харчових технологій із поглибленими знаннями та вміннями організації процесів приймання, транспортування, зберігання та перероблення зерна злакових, олійних, бобових культур; раціонального використання районованих сортів зернової сировини для зберігання та перероблення в конкурентоспроможні проміжні та/або готові продукти, керуючись поглибленими знаннями і вміннями наукових досліджень (у тому числі із використанням інноваційних методів лабораторного дослідження, застосуванням статистичного аналізу та математичного моделювання й оптимізації виробничих процесів); вмінням формування стратегічного розвитку зернопереробних підприємств та оцінювання ризиків капіталовкладень. Особливість освітньої програми полягає в тому, що: 1) основні компоненти ОПП корелюють із актуальними проблеми аграрного сектору України, зокрема зернопереробної галузі (елеваторно-складське господарство, борошномельна, круп'яна, комбікормова промисловість, тощо); 2) пріоритетні напрями досліджень здобувачів вищої освіти пов’язані із якістю, безпечністю та обґрунтуванням цільового призначення районованих сортів зерна та продуктів його перероблення; 3) поєднання теоретичних аспектів навчання (у тому числі за використання методів, спрямованих на інтенсифікацію набуття соціальних навичок) з практичною та науковою складовою у співпраці з провідними підприємствами зернопереробної промисловості.