+38 (04744) 3-44-61
Меню
Остання редакція: 21 грудня 2019

Захист дипломних робіт зі спеціальності 208 - "Агроінженерія"

  Нещодавно на кафедрі агроінженерії інженерно-технологічного факультету пройшов захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня "Магістр".

  Щодо дипломних робіт, то слід відзначити, що теми робіт відповідали актуальним проблемам що стосуються спеціальності "Агроінженерія". Дипломні роботи були направлені на збільшення об’ємів виробництва сільськогосподарської продукції шляхом удосконалення технологій та відповідних машин і обладнання, покращення якості продукції, підвищення рівня механізації виробництва, зменшення собівартості продукції і забезпечення її прибутковості.

   Всі роботи виконані на основі даних, зібраних на діючих підприємствах агропромислового виробництва, у провідних наукових установах і навчальних закладах, що дозволило здійснити удосконалення технологій та засобів механізації й забезпечило актуальність відповідних робіт.

   Під час захисту інженерних рішень, представлених у дипломних роботах, студенти в переважній більшості продемонстрували вміння володіти матеріалом з нормативно-технічних документів і наукової літератури, останніх досягнень виробництва та проводити науково-дослідну роботу.

   Студенти-випускники на захисті продемонстрували ґрунтовні знання з фахових дисциплін. Вони вміють аналізувати матеріал, дискутувати, творчо мислять. Це свідчить про те, що їх підготовка відповідає поставленим вимогам.

    Першими захищалися студенти заочної форми навчання. В результаті захисту найбільш якісно, як відзначила Екзаменаційна комісія, виконали роботи студенти Кульбіцький В.Л. на тему «Обґрунтування та розрахунок основних параметрів сошника для розкидного посіву зернових культур» під керівництвом доцента Головатюка А.А. та Дяченко А.О. на тему «Поліпшення показників дизеля автомобіля при роботі на суміші палив» під керівництвом доцента Пушки О.С.

    Також Екзаменаційна комісія рекомендувала до впровадження у виробництво роботи студентів Онопрієнко І.О. на тему: «Модернізація завантажувача сівалок з метою підвищення його продуктивності» та Акмурадова В.В. на тему «Підвищення надійності лемешів ґрунтообробних машин».

    По денній формі навчання найбільш якісно виконали роботи студенти Диба О.В. на тему «Підвищення надійності гідравлічного приводу підйомних механізмів спеціалізованих автомобілів за умовами безпеки водія» та Мороз Р.В. на тему «Підвищення надійності силових гідроприводів сільськогосподарської техніки» під керівництвом доцента Дідура В.В.

    В результаті захисту допломних робіт Екзаменаційна комісія рекомендувала до впровадження у виробництво роботи студентів Титорчука В.В. на тему: «Підвищення довговічності відновлених деталей елементів роздільно-агрегатної гідравлічної системи трактора» та Драгана М.В. на тему «Моделювання роботи насоса-дозатора системи гідрооб’ємного рульового керування».

    Рішенням Екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт,  випускникам 2019 року інженерно-технологічного факультету, які в повному обсязі виконали відповідний навчальний план та успішно захистили дипломні роботи, присвоїти кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю 208 «Агроінженерія» з видачею їм диплома встановленого зразка.

    По заочній формі навчання всього видати 14 дипломів, з них 2 дипломи з відзнакою Онопрієнко І.О. та Кульбіцькому В.Л.  

    По денній формі навчання всього видати 34 дипломи, з них 3 дипломи з відзнакою Дибі О.В., Морозу Р.В. та Титорчуку В.В.

    Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт! Бажаємо успіхів та ефективно реалізувати здобуті знання в процесі трудової діяльності!

  

  Тетяна Кутковецька, доцент кафедри агроінженерії

Матеріали